Dushanba darslari

11. Alloh suygan kishilarning sifatlari 2-dars

12. Alloh suygan kishilarning sifatlari 3-dars

13. Taqvoning mohiyati

14. Taqvoga qanday erishiladi 1-dars

15. Taqvoga qanday erishiladi 2-dars

16. Islom shariatining uch asosi davomi

17. Islom shariatining uch asosi

18. Najot topadigan jamoaning sifatlari

19. Islom shariatining uch asosi davomi

20. Katta, kichik shirk va uning turlari