Dushanba darslari

41. Arsh soyasidagi yeti toifa

42. Gunoh kabiralarning oxiratdagi jazolari

43. Omonat, Haqlar

44. Johiliy fe’llar

45. G‘ariblar

46. Salomlashish ahkomlari

47. Janoza ahkomlari

48. Ahlussunna valjamoaning g‘aribligi

49. Din nima

50. Namoz