Dushanba darslari

21. Rasulga muhabbat. Allohning ba’zi sifatlari

22. Gunoh kabiralar

23. Islom shariatining uch asosi to‘rt mas’ala

24. Katta va kichik shirk batafsil

25. Bid’at tarixi, turlari

26. Sehr va uning islomdagi hukmi

27. La ilaha illallohning ma’nosi va shartlari

28. Payg‘ambardan o‘rnak olish

29. Islomiy dunyoqarash

30. Payg‘ambar yo‘li Tavhid va mushriklarning shubhalari