Dushanba darslari

31. Alloh muhabbatining mezoni

32. Chaqaloq ahkomlari

33. Din ixlosdir

34. Ibodatning turlari 1-dars

35. Ibodatning turlari 2-dars

36. Zulm qiyomat Kunida zulmatlardir

37. Islomiy oila

38. Allohning bandalar ustidagi haqqi

39. Riyozus-solihiyn

40. La ilaha illallohning shartlari