Dushanba darslari

71. Dinda kimga ergashiladi

72. Nido oyatlari 1-dars

73. Nido oyatlari 2-dars

74. Nido oyatlari 3-dars

75. Nido oyatlari 4-dars

76. Nido oyatlari 5-dars

77. Sahobalarning manoqiblari 1-dars

78. Sahobalarning manoqiblari 2-dars