Qur’on Tafsiri

181. Niso surasining tafsiri 040 • Yuklab oling


182. Niso surasining tafsiri 049 • Yuklab oling


183. Niso surasining tafsiri 058 • Yuklab oling


184. Niso surasining tafsiri 075 • Yuklab oling


185. Niso surasining tafsiri 080 • Yuklab oling


186. Niso surasining tafsiri 085 • Yuklab oling


187. Niso surasining tafsiri 091 • Yuklab oling


188. Niso surasining tafsiri 094 • Yuklab oling


189. Niso surasining tafsiri 097 • Yuklab oling


190. Niso surasining tafsiri 104 • Yuklab oling


191. Niso surasining tafsiri 114 • Yuklab oling


192. Niso surasining tafsiri 117 • Yuklab oling


193. Niso surasining tafsiri 127 • Yuklab oling


194. Niso surasining tafsiri 131 • Yuklab oling


195. Niso surasining tafsiri 136 • Yuklab oling


196. Niso surasining tafsiri 141 • Yuklab oling


197. Niso surasining tafsiri 163 • Yuklab oling


198. Niso surasining tafsiri 166 • Yuklab oling


199. Niso surasining tafsiri 171 • Yuklab oling


200. Yusuf surasining tafsiri 063 • Yuklab oling