Qur’on Tafsiri

141. Baqara surasining tafsiri 267 • Yuklab oling


142. Baqara surasining tafsiri 272 • Yuklab oling


143. Baqara surasining tafsiri 276 • Yuklab oling


144. Baqara surasining tafsiri 283 • Yuklab oling


145. Oli Imron surasining tafsiri 001 • Yuklab oling


146. Oli Imron surasining tafsiri 010 • Yuklab oling


147. Oli Imron surasining tafsiri 018 • Yuklab oling


48. Oli Imron surasining tafsiri 026 • Yuklab oling


149. Oli Imron surasining tafsiri 033 • Yuklab oling


150. Oli Imron surasining tafsiri 045 • Yuklab oling


151. Oli Imron surasining tafsiri 054 • Yuklab oling


152. Oli Imron surasining tafsiri 065 • Yuklab oling


153. Oli Imron surasining tafsiri 078 • Yuklab oling


154. Oli Imron surasining tafsiri 092 • Yuklab oling


155. Oli Imron surasining tafsiri 098 • Yuklab oling


156. Oli Imron surasining tafsiri 102 • Yuklab oling


157. Oli Imron surasining tafsiri 111 • Yuklab oling


158. Oli Imron surasining tafsiri 117 • Yuklab oling


159. Oli Imron surasining tafsiri 121 • Yuklab oling


160. Oli Imron surasining tafsiri 129 • Yuklab oling