Qur’on Tafsiri

101. Moida surasining tafsiri 003 • Yuklab oling


102. Baqara surasining tafsiri 001 • Yuklab oling


103. Baqara surasining tafsiri 006 • Yuklab oling


104. Baqara surasining tafsiri 017 • Yuklab oling


105. Baqara surasining tafsiri 028 • Yuklab oling


106. Baqara surasining tafsiri 038 • Yuklab oling


107. Baqara surasining tafsiri 049 • Yuklab oling


108. Baqara surasining tafsiri 058 • Yuklab oling


109. Baqara surasining tafsiri 067 • Yuklab oling


110. Baqara surasining tafsiri 075 • Yuklab oling


111. Baqara surasining tafsiri 090 • Yuklab oling


112. Baqara surasining tafsiri 104 • Yuklab oling


113. Baqara surasining tafsiri 114 • Yuklab oling


114. Baqara surasining tafsiri 122 • Yuklab oling


115. Baqara surasining tafsiri 130 • Yuklab oling


116. Baqara surasining tafsiri 142 • Yuklab oling


117. Baqara surasining tafsiri 145 • Yuklab oling


118. Baqara surasining tafsiri 154 • Yuklab oling


119. Baqara surasining tafsiri 159 • Yuklab oling


120. Baqara surasining tafsiri 165 • Yuklab oling