Qur’on Tafsiri

61. Oli Imron surasining tafsiri 137 • Yuklab oling


62. Oli Imron surasining tafsiri 142 • Yuklab oling


63. Oli Imron surasining tafsiri 146 • Yuklab oling


64. Oli Imron surasining tafsiri 149 • Yuklab oling


65. Oli Imron surasining tafsiri 155 • Yuklab oling


66. Oli Imron surasining tafsiri 160 • Yuklab oling


67. Oli Imron surasining tafsiri 164 • Yuklab oling


68. Oli Imron surasining tafsiri 165 • Yuklab oling


70. Oli Imron surasining tafsiri 187 • Yuklab oling


71. Oli Imron surasining tafsiri 193 • Yuklab oling


72. Niso surasining tafsiri 001 • Yuklab oling


73. Niso surasining tafsiri 004 • Yuklab oling


74. Niso surasining tafsiri 011 • Yuklab oling


75. Niso surasining tafsiri 013 • Yuklab oling


76. Niso surasining tafsiri 019 • Yuklab oling


77. Niso surasining tafsiri 024 • Yuklab oling


78. Niso surasining tafsiri 026 • Yuklab oling


79. Niso surasining tafsiri 032 • Yuklab oling


80. Niso surasining tafsiri 036 • Yuklab oling