Qur’on Tafsiri

41. Baqara surasining tafsiri 267 • Yuklab oling


42. Baqara surasining tafsiri 272 • Yuklab oling


43. Baqara surasining tafsiri 276 • Yuklab oling


44. Baqara surasining tafsiri 283 • Yuklab oling


45. Oli Imron surasining tafsiri 001 • Yuklab oling


46. Oli Imron surasining tafsiri 010 • Yuklab oling


47. Oli Imron surasining tafsiri 018 • Yuklab oling


48. Oli Imron surasining tafsiri 026 • Yuklab oling


49. Oli Imron surasining tafsiri 033 • Yuklab oling


50. Oli Imron surasining tafsiri 045 • Yuklab oling


51. Oli Imron surasining tafsiri 054 • Yuklab oling


52. Oli Imron surasining tafsiri 065 • Yuklab oling


53. Oli Imron surasining tafsiri 078 • Yuklab oling


54. Oli Imron surasining tafsiri 092 • Yuklab oling


55. Oli Imron surasining tafsiri 098 • Yuklab oling


56. Oli Imron surasining tafsiri 102 • Yuklab oling


57. Oli Imron surasining tafsiri 111 • Yuklab oling


58. Oli Imron surasining tafsiri 117 • Yuklab oling


59. Oli Imron surasining tafsiri 121 • Yuklab oling


60. Oli Imron surasining tafsiri 129 • Yuklab oling