Qur’on Tafsiri

161. Oli Imron surasining tafsiri 137 • Yuklab oling


162. Oli Imron surasining tafsiri 142 • Yuklab oling


163. Oli Imron surasining tafsiri 146 • Yuklab oling


164. Oli Imron surasining tafsiri 149 • Yuklab oling


165. Oli Imron surasining tafsiri 155 • Yuklab oling


166. Oli Imron surasining tafsiri 160 • Yuklab oling


167. Oli Imron surasining tafsiri 164 • Yuklab oling


168. Oli Imron surasining tafsiri 165 • Yuklab oling


170. Oli Imron surasining tafsiri 187 • Yuklab oling


171. Oli Imron surasining tafsiri 193 • Yuklab oling


172. Niso surasining tafsiri 001 • Yuklab oling


173. Niso surasining tafsiri 004 • Yuklab oling


174. Niso surasining tafsiri 011 • Yuklab oling


175. Niso surasining tafsiri 013 • Yuklab oling


176. Niso surasining tafsiri 019 • Yuklab oling


177. Niso surasining tafsiri 024 • Yuklab oling


178. Niso surasining tafsiri 026 • Yuklab oling


179. Niso surasining tafsiri 032 • Yuklab oling


180. Niso surasining tafsiri 036 • Yuklab oling