Qur’on Tafsiri

81. Niso surasining tafsiri 040 • Yuklab oling


82. Niso surasining tafsiri 049 • Yuklab oling


83. Niso surasining tafsiri 058 • Yuklab oling


84. Niso surasining tafsiri 075 • Yuklab oling


85. Niso surasining tafsiri 080 • Yuklab oling


86. Niso surasining tafsiri 085 • Yuklab oling


87. Niso surasining tafsiri 091 • Yuklab oling


88. Niso surasining tafsiri 094 • Yuklab oling


89. Niso surasining tafsiri 097 • Yuklab oling


90. Niso surasining tafsiri 104 • Yuklab oling


91. Niso surasining tafsiri 114 • Yuklab oling


92. Niso surasining tafsiri 117 • Yuklab oling


93. Niso surasining tafsiri 127 • Yuklab oling


94. Niso surasining tafsiri 131 • Yuklab oling


95. Niso surasining tafsiri 136 • Yuklab oling


96. Niso surasining tafsiri 141 • Yuklab oling


97. Niso surasining tafsiri 163 • Yuklab oling


98. Niso surasining tafsiri 166 • Yuklab oling


99. Niso surasining tafsiri 171 • Yuklab oling


100. Moida surasining tafsiri 001 • Yuklab oling