Qur’on Tafsiri

121. Baqara surasining tafsiri 172 • Yuklab oling


122. Baqara surasining tafsiri 178 • Yuklab oling


123. Baqara surasining tafsiri 183 • Yuklab oling


124. Baqara surasining tafsiri 189 • Yuklab oling


125. Baqara surasining tafsiri 196 • Yuklab oling


126. Baqara surasining tafsiri 204 • Yuklab oling


127. Baqara surasining tafsiri 209 • Yuklab oling


128. Baqara surasining tafsiri 214 • Yuklab oling


129. Baqara surasining tafsiri 218 • Yuklab oling


130. Baqara surasining tafsiri 219 • Yuklab oling


131. Baqara surasining tafsiri 222 • Yuklab oling


132. Baqara surasining tafsiri 228 • Yuklab oling


133. Baqara surasining tafsiri 231 • Yuklab oling


134. Baqara surasining tafsiri 234 • Yuklab oling


135. Baqara surasining tafsiri 243 • Yuklab oling


136. Baqara surasining tafsiri 249 • Yuklab oling


137. Baqara surasining tafsiri 253 • Yuklab oling


138. Baqara surasining tafsiri 255 • Yuklab oling


139. Baqara surasining tafsiri 256 • Yuklab oling


140. Baqara surasining tafsiri 260 • Yuklab oling