Qur’on Tafsiri

21. Baqara surasining tafsiri 172 • Yuklab oling


22. Baqara surasining tafsiri 178 • Yuklab oling


23. Baqara surasining tafsiri 183 • Yuklab oling


24. Baqara surasining tafsiri 189 • Yuklab oling


25. Baqara surasining tafsiri 196 • Yuklab oling


26. Baqara surasining tafsiri 204 • Yuklab oling


27. Baqara surasining tafsiri 209 • Yuklab oling


28. Baqara surasining tafsiri 214 • Yuklab oling


29. Baqara surasining tafsiri 218 • Yuklab oling


30. Baqara surasining tafsiri 219 • Yuklab oling


31. Baqara surasining tafsiri 222 • Yuklab oling


32. Baqara surasining tafsiri 228 • Yuklab oling


33. Baqara surasining tafsiri 231 • Yuklab oling


34. Baqara surasining tafsiri 234 • Yuklab oling


35. Baqara surasining tafsiri 243 • Yuklab oling


36. Baqara surasining tafsiri 249 • Yuklab oling


37. Baqara surasining tafsiri 253 • Yuklab oling


38. Baqara surasining tafsiri 255 • Yuklab oling


39. Baqara surasining tafsiri 256 • Yuklab oling


40. Baqara surasining tafsiri 260 • Yuklab oling